បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​កុម្ភៈ 24, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានកិច្ចប្រជុំពិសេស នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ាន-ចិន ស្ដីពី ជំងឺឆ្លង ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណា (COVID-19) និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី៥ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។