ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កុម្ភៈ 27, 2020

ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំវៀតណាម ជូនសារតាំងដល់ប្រធានរដ្ឋរបស់ វៀតណាម

នៅថ្ងៃទី២៧  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២០  ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ​  ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម  បានជូនសារតាំងជូនដល់ឯកឧត្តម Nguyen Phu Trong ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ ក្នុងទីក្រុងហាណូយ។