សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មីនា 28, 2020

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ឯកឧត្តម Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។