ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 30, 2020

សាររំលែកមរណទុក្ខ របស់កបទ.សអ ជូនចំពោះគ្រួសារសពឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស សាវី ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលី

សាររំលែកមរណទុក្ខ របស់កបទ.សអ ជូនចំពោះគ្រួសារសពឧត្តមសេនីយ៍ទោ ស សាវី ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលី។

​​