សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មិថុនា 30, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-អូស្រ្តាលី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្តីពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។