ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 26, 2020

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ JDS

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ JDS ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់។