ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 26, 2020

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាស បែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាស បែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង។