សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 29, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស មេគង្គ-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី១០ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ​នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។