ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 30, 2020

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយចក្រភពអង់គ្លេស ស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយចក្រភពអង់គ្លេស ស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/47387