ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 14, 2020

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីយុទ្ធសាស្រ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ច (ឆ្នាំ២០២១-២០២៣)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីយុទ្ធសាស្រ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ច (ឆ្នាំ២០២១-២០២៣) ដែលសហការរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។