សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៥ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។