ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2020

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហាន ចុះសៀវភៅមរណៈទុក្ខ ជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែន

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហាន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋកូវ៉ែត បានអញ្ជើញចូលរួមចុះសៀវភៅមរណៈទុក្ខថ្វាយចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែន ដែលបានយាងចូលទីវង្គកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។