ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2020

ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំមីយ៉ាន់ម៉ា យកបច្ច័យនិងម៉ាស់ប្រគេនដល់វត្តមហាវិហារ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ឈូក ប៊ុណ្ណា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា និងសហការី បាននាំយកបច្ច័យ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាម៉ាស់ (១,០០០ ម៉ាស់) របស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត និងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចូលរួមជាមួយវត្តខ្មែរកម្ពុជរង្សី ទៅប្រគេនវត្តមហាវិហារ នៅស្រុកឡេហ្គូ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលកំពុងមានការខ្វះខាត។