សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 2, 2020

លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្ដម មៃ ឃើល៍ តាន់ កេង ស្យុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។