ដំណឹង

  • ខែ​មករា 28, 2021

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីអបអរបុណ្យជាតិលើកទី២៣៣ នៃប្រទេសអូស្រ្ដាលី

នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីអបអរបុណ្យជាតិលើកទី២៣៣ នៃប្រទេសអូស្រ្ដាលី។