សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 15, 2021

ការជ្រើសរើសម្ចាស់ពានរង្វាន់អាស៊ានឆ្នាំ ២០២១ ។

ពានរង្វាន់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២១
ការជ្រើសរើសម្ចាស់ពានរង្វាន់អាស៊ានឆ្នាំ ២០២១ បានចាប់ផ្តើម។
ជ័យលាភី នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ ASEAN Prize អមដោយទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន ២ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌចូលរួម ចៅក្រមវិនិច្ឆ័យ និងរបៀបផ្ញើបេក្ខភាពចូលរួមរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://www.asean.org/asean-prize
សូមផ្ញើបេក្ខភាពរបស់អ្នកមកកាន់៖ mfaic.asean@mfaic.gov.kh