សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 19, 2021

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ូប្រាម៉ានយ៉ាំ ចៃហ្សានកា (Subrahmanyam Jaishankar) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ។