ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 16, 2021

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន  បានទទួលជួបលោកជំទាវ Louise Mushikiwabo

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបលោកជំទាវ Louise Mushikiwabo អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអន្តរជាតិហ្រ្វង់កូហ្វូនី តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

លទ្ធផលនៃជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/detail/51380