ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មេសា 1, 2021

ឯកឧត្ដម ចឺយ វិចិត្ត ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្ដម Jagdishwar Goburdhun ឧត្តមស្នងការនៃប្រទេសម៉ូរីសប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែមេសា​ ​ឆ្នាំ២០២១ នៅស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ឯកឧត្ដម ចឺយ វិចិត្ត​ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានទទួលជំនួបសម្តែងការគួរសមដោយឯកឧត្ដម​Jagdishwar Goburdhun ឧត្តមស្នងការនៃប្រទេសម៉ូរីសប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។