សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 28, 2016

​ការ​បំភ្លឺ​​ របស់​ស្ថាន​ទូត​​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អត្ថ​បទ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​​ “ក្រោយ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​ ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​ពិភព​លោក​បាន​ប្រែប្រួល​”​

ទាញយកឯកសារ PDF