ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • ខែ​តុលា 30, 2016

កិច្ចការព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

កំណត់ទូតតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម (១៨ សីហា ២០១៦)

សន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម

អត្ថបទគោលរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រាប់បំភ្លឺស្តីពីការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោគ និងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងការអធិប្បាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីផ្តល់ការបំភ្លឺដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជា ស្តីពីផែនទីព្រំដែនរដ្ឋរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម