សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 25, 2016

ឯកឧ​ត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុខុន​ ផ្ញើ​លិ​ខិត​ជូន​ឯក​ឧត្តម​ Zeid​ Ra’ ad​ Al​ Hussein​ ឧត្តម​ស្នង​ការ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​

ទាញយកឯកសារ PDF