ព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 29, 2016

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុខុន​ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម​ Jean-Marc AYRAULT

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុខុន​ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម​ Jean-Marc AYRAULT រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ និងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ​ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង​ នៅទីក្រុងប៉ារីស​ នាថ្ងៃទី២៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦​។

1-12