បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​មីនា 30, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទូលជួបលោក មុំ រ៉ាឌី តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋម៉ាសាឈូសេត នាថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួង។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទូលជួបលោក មុំ រ៉ាឌី តំណាងរាស្ត្ររដ្ឋម៉ាសាឈូសេត នាថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួង។