ដំណឹង

  • ខែ​មីនា 30, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Igor Morgulov

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Igor Morgulov អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្សី នាថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។