បណ្តុំវីឌីអូ

  • មេសា ២៧, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបលោក Patrick Murphy ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបលោក Patrick Murphy ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។