ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 12, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណខ័ណ្ឌចំពោះកងកំលាំងមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន៤រូប

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់​ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ អញ្ជើញចូលរួមពិធីគោរពវិញ្ញាណខ័ណ្ឌចំពោះកងកំលាំងមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន៤រូប ដែលត្រូវបានពួកឧទ្ទាមសម្លាប់នៅថ្ងៃទី ០៨ និង០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល។