ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 14, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុនអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក វេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅប៉េកាំង ប្រទេសចិន។

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុនអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក វេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅប៉េកាំង ប្រទេសចិន។