ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 15, 2017

ជំនួបរវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិប្រត្តិការអន្តរជាតិ និង ឯកឧត្តម ភីទ័រ ហ្សីជេតូ (Peter Szijjerto ) រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហុងគ្រី