សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 22, 2017

បន្ទាប់​ពី​ម​រ​ណ​ភាព​របស់​កង​កំ​លាំង​រក្សា​សន្តិ​ភាព​របស់​​កម្ពុជា​៤​រួប​ ដែល​ត្រូវ​បាន​សំ​លាប់​ដោយ​​ពួក​ឩ​ទ្ទាម​នៅ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​អា​ហ្រ្វិក​កណ្តាល​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨​ និង​៩​ ខែ​ឧ​ស​​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ យើង​បាន​ទទួល​លិ​ខិត​ចូល​រួម​ម​រ​ណ​ទុក្ខ​ពី​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ ​អ្នក​សម្រប​សម្រូល​ប្រ​ចាំ​ប្រ​ទេស​របស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ និង​ពី​ស្ថាន​​ទូត​ប​រ​ទេស​មួយ​ចំ​នួន​នៅ​កម្ពុជា​។