ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 23, 2017

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Jean-Claude Poimboeuf

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧  ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Jean-Claude Poimboeuf ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា​ នៅទីស្តីការក្រសួង។