ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 23, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Naveen Srivastava

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Naveen Srivastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ដែលបានចប់អណត្តិបេសកកម្មការទូត។