ដំណឹង

  • ខែ​ឧសភា 25, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចរៀបចំដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឯកឧត្តម​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រាក់​ សុខុន​ អញ្ជើញ​ចូលរួម​កម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចរៀបចំដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំង​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូត។