ព័ត៌មាន

  • ឧសភា ២៥, ២០១៧

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមពិធីជប់លៀងអបអរខួបទី៦៥

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមពិធីជប់លៀងអបអរខួបទី៦៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋអុីស្លាមប៉ាគីស្ថាន នៅសណ្ឋាគារឡឺរ៉ូយ៉ាល់។