សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ឧសភា ២៥, ២០១៧

សេច​ក្តី​ជូន​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​បំ​ផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​អត្ត​ឃាត​នៅ​ទី​ក្រុង​ Manchester ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ​ខែ​ឧសភា ​​ឆ្នាំ​២០១៧​។