បណ្តុំវីឌីអូ

  • ឧសភា ២៥, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបឯកឧត្តម Naveen Srivastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា ដែលបានចប់អណត្តិបេសកកម្មការទូត។