ដំណឹង

  • ខែ​មិថុនា 20, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីចែករង្វាន់ដល់ជ័យលាភីចំនួន៣រូប

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​​​​  ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីចែករង្វាន់ដល់ជ័យលាភីចំនួន៣រូប ដែលបានឈ្នះកម្មវិធី Special ASEAN Quiz 2017។