សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • មិថុនា ៣០, ២០១៧

ក​រ​ណី​ពល​ករ​ខ្មែរ​២២៥​នាក់​ ត្រូវ​បាន​ឃាត់​ខ្លួន​នៅ​ខេត្ត​ឈុន​បុរី ​ប្រ​ទេស​ថៃ​