ទស្សនកិច្ចការងារ

  • ខែ​កក្កដា 11, 2017

ឯក​ឧត្តម​ ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រាក់​ សុ​ខុន​ នឹង​ដឹក​នាំ​គ​ណៈ​ប្រ​តិ​ភូ​អញ្ជើញ​ទៅ​បំ​ពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សា​ធា​រណ​រដ្ឋ​ស​ហ​ភាព​ មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១០​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ១១ ​ខែ​ កក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​ ២០​១៧​។