ទស្សនកិច្ចការងារ

  • ខែ​កក្កដា 17, 2017

ឯកឧត្តម​ ប្រាក់​ សុខុន ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹង​ដឹក​នាំ​គណៈប្រតិភូអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី