ព័ត៌មាន

  • កក្កដា ៣១, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបឯកឧត្តម Horinouchi Hidehisa

នៅម៉ោង១០: ០០ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបឯកឧត្តម Horinouchi Hidehisa ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា ដើម្បីពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង។