ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 4, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម Visantha Senanayake

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយ ឯកឧត្តម Visantha Senanayake អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសស្រីលង្កា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តជាតិហ្វីលីពីន។