ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 25, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជួបសំណេះសំណាលជាមន្រ្តីការទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជួបសំណេះសំណាលជាមន្រ្តីការទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។