ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​សីហា 28, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យខួបលើកទី ២៤១ ឆ្នាំ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យខួបលើកទី ២៤១ ឆ្នាំ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ” The 241st Anniversary of the Independence Day of the United States of America ” រៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ។