ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​សីហា 28, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី (លើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរអោយទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់ទូតុង)

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី (លើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរអោយទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់ទូតុង) ” Promotion of Tutong Destination Package ” នៃប្រទេសប្រុ៑យណេ រៀបចំដោយ ក្រសួងទេសចរណ៏ប្រុ៑យណេ។