សុន្ទរកថា

  • សីហា ២៩, ២០១៧

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសខួបលើកទី 60 នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជា និង ហ្វីលីពីន