សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កញ្ញា 1, 2017

ស្ថានទូតកម្ពុជានៅម៉ាឡេស៊ី និងនៅឡាវ អន្តរាគមជួយពលករ-ពលការិនីខ្មែរ២៦នាក់