ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 10, 2017

ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នឹងកាន់បិណ្ឌនៅឃុំកោះអន្លង់ចិន ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

នៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នឹងកាន់បិណ្ឌនៅឃុំកោះអន្លង់ចិន ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល ។