ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រ “Convocation Ceremony”

នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រ “Convocation Ceremony” រៀបចំដោយសកលវិទ្យាល័យប្រុ៑យណេដារូស្សាឡាម ក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពព្រះចៅ សុ៑ល តង់។