ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 13, 2017

ឯកឧត្តម ថាច់ ឌឺ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា បានចូលជួប សម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថាច់ ឌឺ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា បានចូលជួប សម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា។